X

فرم رضایتمندی

فرم رضاینمندی

Loading
  • فرم رضایتمندی مشتری

    گروه تجاری بازرگانی فیوچر اسکای جهت رضایت مشتریان و بهبود مستمر خدمات و محصولات خود نیازمند پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان می باشد، لطفا با تکمیل فرم زیر ما در این راستا همراهی فرماید. (میزان نمره دهی از 1 تا 10 می باشد که 10 بیشترین رضایت و 1 کمترین میزان رضایت است.)