مقاله

اخبار مقاله

مقاله

منطقه آزاد تجاری چیست؟

useradmin 0 357 رتبه مطلب: بدون رتبه

ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری، اولین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند.

RSS
12345678910انتها

طراحی سایت:آدرا وب

دی ان ان