مقاله

اخبار مقاله

مقاله

مفهوم مذاکره

useradmin 0 273 رتبه مطلب: بدون رتبه

مذاکره، هنر رسیدن به تفاهم متقابل، از طریق چانه زدن و بحث و استدلال بر سر نکات اساسی است. به بیانی دیگر، مذاکره مجموع کنش ها و واکنش های طرفین معامله بر سر موضوع های مورد علاقه (شاید بهتر باشد آن را فرایند بنامیم به مراتب) فراتر از ارائه حضوری یک پیشنهاد و پذیرش یا رد آن است و مذاکره، فرایندی است که در آن، افراد از موضوع های واگرا به موضوع هایی برای توافق، حرکت می کنند. هدف از مذاکره، دستیابی به توافق و رسیدن به این پرسش هاست: چگونه می توان در مذاکره به توافق رسید؟ چرا در سازمان های واردات گفته می شود که فلانی برای مذاکره برود و فلانی نرود؟ طرف های مذاکره برای درک نیازهای یکدیگر و وجوه اختلاف، تلاش می کنند تا حوزه های تضادی را از بین ببرند که از دستیابی به بهترین نتایج بین آنها جلوگیری می کنند.

نکات مهم بازاریابی

useradmin 0 233 رتبه مطلب: بدون رتبه

کارايي

منبع مشروع و کارآمد عرضه محصول، مي‌تواند به نزديکي شخص به منبع بستگي داشته باشد. بنابراين مسافت براي خريدار مهم است. مسافت نه تنها به دسترسي، انتخاب، آزادي براي انتخاب و استطاعت خريدار بستگي دارد، بلکه به زمان که غالباً مهم‌ترين عامل است نيز بستگي دارد.
قدرت و شهرت براند، قابليت تکرار خريد، نتايج خريد و شکل قفسه‌ها نيز در کارايي مؤثر هستند. کارايي در مجموع زماني حادث مي‌شود که خريدار قابليت دسترسي کلي به عرضه‌کننده را مطابق با انتظارات خود داشته باشد.

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در بازرگانی

useradmin 0 248 رتبه مطلب: بدون رتبه

استراتژی های تهاجمی و تدافعی در راستای به دست آوردن جایگاه و یا جایگاه سازی و یا حفظ جایگاه می باشند .در این زمان یک طرف حمله کننده است و طرف دیگر دفاع کننده .هر دوطرف منابع و توانایی هایی دارند که در کمیت و کیفیت متفاوتند

RSS
12345678910انتها

طراحی سایت:آدرا وب

دی ان ان