مقاله

اخبار مقاله

مقاله

سنسور دما چیست و سنسور دما چگونه کار می کند

SuperUser Account 0 5951 رتبه مطلب: 3/9

در پروسه کنترل، ثبت، اندازه گیری، و نمایش حرارت یک سیستم یا شئ اختلاف بسیاری زیادی بین مفاهیم “سنسور حرارت” و “اندازه گیری حرارت” وجود دارد. یک دماسنج جیوه ای معمولی می تواند به آسانی برای اندازه گیری دمای اتاق، یک مایع و … مورد استفاده قرار گیرد، در حالیکه از آن نمی توان برای ثبت و کنترل دمای محیط یا شئ مورد اندازه گیری استفاده نمود. متقابلاً یک سنسور گرما نمی تواند برای نشان دادن دمای محیطی که در آن قرار گرفته شده است بتنهایی مورد استفاده قرار گیرد.

JOIN US! Be part of the Hogller Network!

Be one of our International Agents!

SuperUser Account 0 1548 رتبه مطلب: 5/0

Hogller Pressure Transmitter is a newly launch German made pressure sensor. We are looking for Active Agents in the Middle East and Africa Region. Take advantage of the benefits we are offering exclusive for International Agents.

NO QUOTA REQUIRED! Get discount up to sixty-five percent (65%) with Hogller items and thirty percent (30%) for all other items. We will be featuring your company to our website and will also support you in advertising materials too. For those interested, please send your company profile at fse.intl2@fse-automation.com or visit www.fse-automation.com.

RSS
اولین67686970717273747576
دی ان ان