X

مقاله

اخبار مقاله

مقاله

پنج رویداد غیرمنتظره برای اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۶

SuperUser Account 0 600 رتبه مطلب: بدون رتبه

سال ۲۰۱۶ شاهد رویدادهای خوب و بدی بود که بر همه اقتصادهای جهان تاثیر گذاشت. پایگاه خبری اکونومیک تایمز در گزارشی به بررسی برخی از این رویدادها پرداخت که عبارتند از:

RSS
اولین66676869707172737475