X

مقاله

اخبار مقاله

مقاله

بررسی امارات متحده عربی از دید بازرگانی

useradmin 0 182 رتبه مطلب: بدون رتبه

بر اساس آمار منتشر شده از سازمان توسعه تجارت ایران در شهریور 1397 ، عمده کشورهای واردکننده از امارات به ترتیب چین، هند، امریکا، آلمان، عمان و نهایتا انگلستان می باشند. با اینحال در خصوص کشورهای صادرکننده به امارات می تواند ایران، عمان، ژاپن، هند و پین را نام برد که البته متاسفانه در سالهای اخیر به علت وجود تحریم ها و حساسیت های موجود نام ایران را به سختی می توان دز لیست صادرکننده ها به این کشور نام برد.

نحوه برخورد در مذاکرات بازاریابی

useradmin 0 209 رتبه مطلب: بدون رتبه

یاد بگیرید که خوش مشرب باشید. در مذاکرات بازاریابی، خوش مشرب بودن فروشنده در خریدار ایجاد انگیزه می کند.

به عنوان یک مدیر یا رئیس نمایندگی در مذاکرات بازاریابی، همکاران خود را با مفهوم سازش و کم کردن فاصله ها به قصد محصول توافق آشنا سازید

انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آنها

useradmin 0 155 رتبه مطلب: بدون رتبه

شما هميشه نمي توانيد از افراد مسئله ساز دوري کنيد. شناسايي انواع رفتارهاي مسئله ساز به شما کمک مي کند تا به نحو مطلوب موقعيتهاي دشوار را بخصوص در سازمان اداره کنيد. طبقه بنديهاي مختلفي از انواع رفتارهاي دشوار در مقالات و نوشته هاي گوناگون انجام شده است. در اين مقاله سعي شده است تا با بهره گيري از منابع مختلف، انواع عمده افراد دشوار وبد قلق و روش برخورد با آنها مورد بررسي قرار گيرد. به طور کلي مي توان انواع اصلي افراد دشوار را به صورت زير طبقه بندي کرد

روش های مذاکرات بازاریابی

useradmin 0 130 رتبه مطلب: بدون رتبه

روش های مذاکرات بازاریابی نیز مانند دیگر روش های مدیریت، به طور قطع و یقین قابل تفکیک و طبقه بندی نیست و هر مذاکره کننده ای با توجه به تجربه، دانش، تسلط، ویژگی های فردی و تخصصی و شرایط زمانی و مکانی، به نوعی با طرف مقابل برخورد می کند. در این مورد سه شیوه ذیل قابل ذکر است

مفهوم مذاکره

useradmin 0 147 رتبه مطلب: بدون رتبه

مذاکره، هنر رسیدن به تفاهم متقابل، از طریق چانه زدن و بحث و استدلال بر سر نکات اساسی است. به بیانی دیگر، مذاکره مجموع کنش ها و واکنش های طرفین معامله بر سر موضوع های مورد علاقه (شاید بهتر باشد آن را فرایند بنامیم به مراتب) فراتر از ارائه حضوری یک پیشنهاد و پذیرش یا رد آن است و مذاکره، فرایندی است که در آن، افراد از موضوع های واگرا به موضوع هایی برای توافق، حرکت می کنند. هدف از مذاکره، دستیابی به توافق و رسیدن به این پرسش هاست: چگونه می توان در مذاکره به توافق رسید؟ چرا در سازمان های واردات گفته می شود که فلانی برای مذاکره برود و فلانی نرود؟ طرف های مذاکره برای درک نیازهای یکدیگر و وجوه اختلاف، تلاش می کنند تا حوزه های تضادی را از بین ببرند که از دستیابی به بهترین نتایج بین آنها جلوگیری می کنند.

RSS
12345678910انتها