مقاله

اخبار مقاله

مقاله

آشنایی با مفاهیم و اصول واردات کالا و ترخیص کالا

admin2 0 2792 رتبه مطلب: بدون رتبه

ترخیص کالا از گمرک تشریفاتی تخصصی است که باید توسط نماینده فروشنده یا خریدار یعنی ترخیص کار (کارگزار گمرک) انجام شود. انجام امور گمرکی از اصلی ترین خدمات بازرگانی شرکت واردات ترخیص کارا است 

RSS
12345
دی ان ان