مقاله

راهنمای تجارت با کشور کویت
useradmin
/ دسته ها: مقاله

راهنمای تجارت با کشور کویت

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی کویت از دلایل عمده تأثیرپذیری شدید کویت از حوادث خارجی بهشمار میآید. قرار گرفتن این کشور در بخش شمال غربی خلیج فارس و در همسایگی کشورهای عربستان و عراق و نیز نزدیکی آن به جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ویژهای به لحاظ ژئوپلتیکی برای کویت ایجاد کرده است. در قرن بیستم که مسئله نفت بیش از پیش اهمیت و نقش سیاسی خود را نشان داد، کشورهای دارای نفت شدید تر از هر زمان دیگری در معرض تأثیرپذیری از وقایع سیاسی جهان قرار گرفتند، بطوریکه هیچ یک از کشورهای دارنده نفت عملاً نتوانستند در رخدادهای جهان بی طرف و خنثی بمانند، چرا که آنها چیزی را در اختیار داشتند که میتوانست کشوری را به قدرت برتر مبدّل کند یا چرخهای ترقی قدرت دیگری را از حرکت بازدارد. ضعف و محدودیت در بنیه نظامی کویت را نیز میتوان در عدم کارایی مطلوب سیاسی خارجی این کشور مؤثر دانست. تأثیرپذیری سیاست خارجی کویت از قدرت نظامی عراق از همان سال اول اعلام استقلال کویت سابقه دارد. این کشور نیز مانند سایر کشور های وارد کننده کالا دارای شرایطی خاص برای تجّار خود می باشد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- بر اساس قانونی گمرکی متحدالشکل شورای همکاری خلیج فارس، (تعرفه واردات عموم کالاها از سایر کـشورها از جملــــــه جمهــــــوری اســــــلامی ایــــــران از پنج درصدِ تجــــــاوز  نمــــــی کنــــــد) تعرفــــــه واردات دخانیــــــات صد در صد، می باشد.

2- ارائه گواهی مبداء به همراه سایر اسناد تجاری برای ترخیص محمولات بسیار ضروری و لازم است.

3- کارت بازرگانی توسط وزارت بازرگانی و صنایع کویت و فقط برای اتباع و شرکت های کویتی صادر می شود.

4- شرکت های خارجی می توانند نسبت به ایجاد شعبه و یا شرکت مشترک با اتباع کویت اقدام نماینـد کـه در صـورت تمایل برای ایجاد شرکت مشترک، حداکثر سهم طرف غیر کویتی 49درصد خواهد بود .

ضمناً شـرکت های کـویتی در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف می باشند( به دلخواه خود زکات می پردازند )ولی شرکت های خـارجی و یـا برای میزان سهام شرکت خارجی ثبت شده در کویت باید مالیات بر درآمد پرداخت گردد. میزان مالیات تا سـال گذشته 55 درصد بود ولی از اواسط سال گذشته به 15درصد تقلیل یافته است(.

5- اتباع خارجی مایل به انجام فعالیت های تجاری و صدور کالا به کویت باید حتماً از طریـق یـک تبعـه کـویتی اقـدام نمایند. به عبارت دیگر فقط شرکت های کویتی و یا شرکت هایی که در کویت به ثبت رسیده اند اجازه واردات دارند.

6- واردات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی نیاز به اخذ مجوز صنعتی دارد.

7- رعایت استاندارهای کویت که اکثراً تابع استاندارد های شورای همکاری خلیج فارس می باشـد بـرای واردات کـالا الزامی است (معمولاً  کالاهایی که با استاندارد های متعارف اروپا تولید مـی گـردد مـشکلی بـرای ورود بـه کویـت ندارند).

8- واردات گوشت، دام زنده و فرآورده های مربوطه با رعایت دستور العمل های خاص مجاز می باشد.

9- کلیه محصولات صنایع غذایی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت کویت قابل ترخیص خواهد بود.

10- کشور کویت جز اتحادیه عرب(Arab union) و به ویژه شورای همکاری خلیج فارس(Persian Gulf Cooperation Council) و سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization) است. تمامی کشور های که جز این شورا هستند در امور تجاری، گمرکی و استاندارد در سطح بالایی قرار دارند .بنابراین، در هنگام صادرات مواد غذایی، خوراکی یا مواد فاسد شدنی، به این کشور باید دقت های لازمه در حمل و نقل و کیفیت کالا را داشت. این سطح بالای کیفی باعث شده است که تجّار ایرانی نیز به بررسی بیشتر کالا های خود پرداخته تا بتوانند بهترین کیفیت از محصول را صادر کنند.

11- در بازار این کشور، حدود 400 نوع کالا که اغلب آن ها نیز مواد غذایی هستند، از پرداخت حق گمرک معاف بوده و هر گونه نقل و انتقال ارز خارجی در بازار آزاد است. با این حساب، بیشترین وجه پرداختی ریال در این کشور از طریق صرافی ها به ایران بازگردانده می شوند.

12- تمامی کالاهای که دارای استاندارد صادرات اروپا هستند، مانعی برای ورود به کشور کویت ندارند. یکی از همان کالاها، صادرات میوه و دیگر مواد خوراکی و غذایی ،به کویت بوده که تحت استاندارد شواری خلیج فارس است.

13- اگر برای صادرات میوه و یا هر کالای دیگری، تجّّار ایرانی ،دارای نماینده رسمی در کویت هستند و قرارداد نمایندگی مربوطه در اداره بازرگانی کویت به ثبت رسیده باشد، در این صورت تاجر ایرانی، مؤظف خواهد بود صرفاً و انحصاراً ،فقط از طریق همان شرکت به واردات کالا بپردازد.(به عبارتی ،کالاهایی که دارای نماینده رسمی برای واردات در کویت می باشد و قرارداد نمایندگی مربوطـه در اتـاق بازرگـانی کویت به ثبت رسیده باشد ، صرفاً و انحصاراً توسط همان شرکت کویتی دارای نماینـدگی از شـرکت صـادرکننده، اجازه ورود و ترخیص در کویت خواهد داشت).

14- در هنگام صادرات هر نوع کالا به کویت، درج اطلاعات تکمیلی کالا، مانند تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، اطلاعات شرکت تولید کننده، ترکیبات، نام محصول و غیره ،تماماً به زبان عربی بر روی جلد درج شده باشد. باید خاطر نشان کرد که تاریخ در کویت به میلادی می باشد. باید تأکید شود که اگر به هر زبان دیگری اطلاعات خواسته شده بر روی جلد محصولات درج شده باشد، هیچ مانعی ندارد، امّا حتماً و الزاماً باید اطلاعات به زبان عربی نیز نوشته شوند. (خاطر نشان می گردد رعایت محدودیت های دوره مانده به انقضای تاریخ مجاز برای مصرف جهت عرضه در شبکه توزیع الزامی است). لازم به ذکر می باشد مطابق آمارهای رسمی کشور – که در روزهای پایانی سال پیش «یعنی سال 1397» - توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ارائه گردید، وضعیت تجارت با کشور کویت در میان 14 همسایه ایران، چنین ارزیابی شده است: «آمار تجارت با کویت نشان می دهد در 10 ماه منتهی به دی 1397، صادرات ایران به این کشور ارزشی معادل 214 میلیون دلار دارد و در مقابل، ارزش واردات از کویت 11 میلیون دلار به ثبت رسیده است. بر این اساس، تراز تجاری ایران با کویت نیز مثبت 203 میلیون دلار است. از سویی، در همین بازه زمانی حجم صادرات به این کشور 2 میلیون و 926 هزار تُن بوده و واردات نیز وزنی معادل 9 هزار تن داشته است».

نهایت آن که ،ایفای نقش در بازارهای کلان کویت به منظور رقابت با دیگر واردکنندگان کالا به این کشور، مستلزمِ مؤلفه ها و فاکتورهای خاصی است که بعضی از این مؤلفه ها و شاخص ها، منبعث از موادِ قانونی )قوانین و مقررات(، بعضی دیگر مربوط به کیفیت و استانداردهای کالاهای وارداتی، بعضی دیگر منبعث از روابط سیاسی و بعضی نیز منشاء گرفته از دیگر مؤلفه ها مانند پرداخت ها، رقابت نزدیک با دیگر رقبای تجاری، انحصار تجارت خارجی و غیره می باشد. از میان این شاخص ها، رعایت قوانین و مقررات کشور کویت در واردات کالا، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است .

بر همین مبنا، کلیه صادرکنندگان ایرانی می بایست با احترام کامل به قوانین و مقررات موضوعه کشور کویت، مبادرت به صادرات کالا به این کشور نمایند. حائز ذکر می باشد که مأموران مرزی و دیگر ارکان اجرایی این کشور )در امر مبارزه با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی( با هرگونه واردات و صادرات کالا به - یا - از این کشور، به شدّّت برخورد می کنند لذا مناسب است بازرگانان ایرانی، ضمن رعایت کاملِ مقررات گمرکی کشور کویت، اقدام به صادرات کالا به این کشور را بنمایند.

کامل حمید

مشاور حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق بازرگانی، سرمایه گذاری خارجی  و داوری بین المللی

مطلب قبلی دانستنی های مهم در خصوص امارات متحده عربی و شهر دبی
مطلب بعدی معرفی تیم فیوچراسکای
Print
596 رتبه بندی این مطلب:
5/0
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

دی ان ان