مقاله

اخبار مقاله

مقاله

ادامه بررسی پتانسیلهای صادراتی ایران به کشور چین
useradmin
/ دسته ها: مقاله

ادامه بررسی پتانسیلهای صادراتی ایران به کشور چین

در ادامه مقاله به بررسی واردات صادرات چین طی سالهای اخیر می پردازیم.

 

ترکیب واردات و صادرات کالایی در چین

 

براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، صادرات کالایی چین در سال 2017حدود 3/2 هزار میلیارد دلار و در سال 2016 حدود 1/2 هزار میلیارد دلار بوده است. همچنین، در سال 2016 بیشترین سهم صادراتی کشور چین متعلق به محصولات صنعتی می باشد که 94 درصد از سهم کلی صادرات کالایی چین را در بر می گیرد، و بعد از آن محصولات سوختی و معدنی حدود 2 درصد، و محصوالت کشاورزی حدود 4 درصد از سهم کلی صادرات کالایی چین را در بر می گیرند.

در ارتباط با واردات نیز در سال 2017 چین حدود 8/1هزار میلیارد دلار و در سال 2016 حدود 6/1 هزارمیلیارد دلار کالا وارد کرده است. محصوالت صنعتی بیشترین سهم را از واردات چین در سال 2016 به خود اختصاص میدهد. در این سال، سهمی حدود 65درصد از ارزش کل واردات کالایی چین به محصوالت صنعتی، 25 درصد به محصوالت سوختی و معدنی و16درصد به محصولات کشاورزی مربوط می شود

 

بر اساس مستدات در بخش کشاورزی، بیشترین ارزش صادرات چین به سبزیجات خشک و بیشترین ارزش واردات این کشور نیز به دانه سویا اختصاص داشته است

 

 

 

 

 

 

پایان

صبافتحیان

کارشناس بازرگانی فیوچراسکای

 

 

مطلب قبلی بررسی پتانسیلهای صادراتی ایران به کشور چین
مطلب بعدی فرانشیز چیست؟
Print
338 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

طراحی سایت:آدرا وب

دی ان ان